Akupunktur

Akupunktur innebär att nålar sticks genom huden i speciella akupunkturpunkter som följer de s.k. meridianerna. Patienten känner ett litet stick, men inte så mycket som vid blodprovstagning. Akupunktur är en behandlingsmetod som använts i årtusenden i Kina. Man kan behandla många hälsoproblem med akupunktur, t.ex.: ryggbesvär, magbesvär, kvinnosjukdomar, ofrivillig barnlöshet, depression och ångest, stress och sömnlöshet m.m. Det är en del av den traditionella kinesiska medicinen (TCM). Diagnos och behandling baseras på en helhetssyn av människan, där man inte gör någon uppdelning mellan kropp och själ och inte ser patientens sjukdom som något isolerat utan som en del av hennes allmäntillstånd. Jag utbildades i akupunktur när jag studerade till läkare i Kina. Jag har sedan dess regelbundet kommit tillbaka till Kina för att där vidare förkovra mig, lära känna olika skolabildningar och nya tekniker. Med akupunktur kan man behandla många hälsoproblem t.ex.:  

- Ryggbesvär - Kvinnosjukdomar
- Frusna axlar
- Ofrivillig barnlöshet
- Nackbesvär
- Hormonrubbningar
- Mag-tarmbesvär
- Depression och ångest
- Menstruationsbesvär
- Stress och sömnlöshet
- Inkontinens eller problem i urinvägarna
- Astma
- Prostatabesvär, potensproblem

Pris: Ny besökare: ingår samtal, diagnos och behandling 55 min 600 kr                                               Vidare behandling: 45 min 450 kr                                                                                             Akupunktur + Koppning 50 min 550 kr                                       

Pris för akupunktur (30 min) + massage (45 min):   75 min  850 kr

Pris Öron-akupunktur: 30 min 300 kr

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)