Stressterapi & samtal med KBT

Jag är diplomerad stressterapeut och avspäningspedagog

Stress är en reaktion på obalans mellan krav och resurser.
Man kan bli stressad och efter ett tag må dåligt om man känner att man inte har tillräckligt mycket resurser, kraft, tid och socialt stöd att hantera de krav som finns i omgivningen. Bekymmer och svårigheter kan accentuera detta. Man kanske känner sig mest som ett kugghjul i en maskin, känner att man inte är uppskattad för det man gör, att man blir orättvist behandlad på arbetsplatsen. Har man sedan dåliga relationer på arbetsplatsen eller inom familjen, eller om man bär på någon kronisk sjukdom kan det göra att man känner sig hjälplös, tycker att allt är hopplöst och att man tappar lusten och orken.

Stress kan på sikt öka risken för en rad olika sjukdomstillstånd:
- Högt blodtryck
- Hjärtinfarkt och hjärtkramp
- Tarmproblem
- Magsår
- Migrän och spänningshuvudvärk
- Sömnlöshet
- Menstruationsrubbningar
- Astma och allergier
- Stroke
- Depression och ångest
- Sexuella problem

Jag bjuder följande behandlingar:
- Stödjande samtal med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Genom samtal får vi hitta fram till vad är det som ligger bakom din stress och hur vi ska hitta bra utvägar för att förändra den svåra situationen. Kanske gör automatiska tankar och tankfällor att vi mår sämre. Då ska vi träna att tänka på annat sätt, omformulera våra tankemönster så att du kan känna att den svåra situationen egentligen inte är så farlig som du först trodde.
- Andningsträning
- Avslappningsövningar
- Avslappningsmassage, zonterapi
- Mindfullness träning
- Behandling med akupunktur eller akupressur. Dessa har god effekt för att minska stressymptom som sömnproblem, depression, panikångest, ängslighet, mag-tarm problem.....o.s.v.

Pris för stressterapi och avspänningsträning:
  60 min  600 kr

Stödsamtal med KBT

Jag erbjuder stödsamtal till dig som är i en svår situation, t ex till dig som har ångest eller ängslan, nedstämdhet, till dig som har problem med smärtor i kroppen, sömnproblem, relationsproblem, till dig i sorgen eller som är i en krissituation. Jag har gått igenom utbildning för KBT-kompetens hos Sverigehälsan. Jag har avlagt magisterexamen i psykologi vid Lunds Universitet. Jag har dessutom en femårig läkarutbildning från mitt hemland, Kina. Därför har jag mycket goda kunskaper som jag kan använda för att hjälpa dig.
VAD BETYDER KBT? Det betyder kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt illa befinnande. KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna. Stödsamtal med KBT inriktning hjälper dig att ändra dina tankemönster och beteendemönster, d v s hur du tänker, och hur du handlar i den aktuella situationen och syftet är att hjälpa dig att må bättre. Till skillnad från flera andra slags samtalsterapier är KBT inriktad på lösningsfokuserande samtal.  

Pris för stödsamtal med KBT: 60 min  600 kr.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)