Zonterapi

Zonterapi är en behandlingsform från urmedicinen som bedrivs med framgång än idag i det moderna samhället. Zonterapi är mycket populärt i Kina och andra östasiatiska länder.
Zonterapi utgår från en helhetssyn på människan. Vid zonterapi används en tryckteknik som verkar på bestämda reflexzoner på fötterna, handen eller örat. Dessa zoner motsvarar organ och kroppsdelar i övriga kroppen.
Zonterapeuten betraktar smärta som ett tecken på att det råder obalans i en viss zon eller att en viss zon är blockerad på grund av dålig cirkulation. Behandlingen ökar cirkulationen i området vilket minskar stress och spänning i kroppen som helhet. Kroppen uppnår jämvikt och balans. Först när kroppen är i balans kan den påbörja sin egen läkning.
Hur fungerar zonterapi och vilken effekt har den?
- Zonterapi förbättrar blodcirkulationen - förbättrad blodcirkulation underlättar näringsintag och avlägsnande av slaggprodukter.
- Vid den fysiska stimuleringen av fötterna sänds för kroppen positiva impulser till hjärnan. Därigenom startas processer i kroppen som kan leda till självläkning.
- Det endokrina systemet regleras, t.ex. balanseras blodtryck, blodsocker, sköldkörtelsfunktion osv.
- Genom att trycka på akupunkturpunkter på foten som är kopplade till t.ex. mjälte, mandlar i övre delen av kroppen eller t.ex. ljumske och lymfkörtlar i den undre delen av kroppen, stärks kroppens immunförsvar och därigenom blir kroppen motståndskraftigare mot sjukdom.
- Inte minst har zonterapi en avslappnande effekt, man känner lugn och värme. Stress och oro minskar
Pris för zonterapi:
  45 min  600 kr
  60 min  700 kr

Spara

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)